Clubinfo

Oprichtingsdatum              :  1 oktober 1987
Aansluitingsnummer KvK : 40636915 Alkmaar
Verenigingsnummer          : NJBB 7014

Secretariaat     : Potjesdam 12, 1722 XN Zuid-Scharwoude
Internet adres : www.lesmilleiles.nl
Ledenbestand :  ca 110 leden.

Verenigingslocatie: Potjesdam 12 1722 XN te Zuid Scharwoude.
Telefoon                   : 0226-315574 (kantine)

Voorzieningen: Boulodrome met 16 binnenbanen (4×15 mtr),
32 buitenbanen en uitgebreide sportkantine.

Speeltijden, openingstijden van de kantine:

Dinsdag       : van 19.00 tot 23.00 uur.
Woensdag   : van 14:00 tot 17:00 uur.
Donderdag  : van 19.00 tot 23.00 uur.
Zaterdag*     : van 14.00 tot 18.00 uur.
Zondag*        : van 14.00 tot 18.00 uur.

* Zaterdag en zondag bij voldoende belangstelling en af te spreken met een groeps-app.

Contributie: zieLid worden

Voor meer informatie kunt u uw vragen mailen naar info@lesmilleiles.nl of naar één van de bestuursleden,
waarvan u hieronder de gegevens vindt.

Bestuur

Voorzitter : Thomas Buiter
Tel. :              06-80097159
E-mail:      voorzitter@lesmilleiles.nl

Secretaris: Joke Duim
Tel.:               06-49806271
E-mail:         secretariaat@lesmilleiles.nl

Penningmeester: Joop Bakker
Tel.:                06-40455871
E-mail:          penningmeester@lesmilleiles.nl

Wedstrijdsecretaris : Richard de Jong
Tel.:         06-49521293
E-mail  : wedstrijdsecretaris@lesmilleiles.nl

Clinics: Mona Ursem
Tel.        : 06-22598396 
E-mail  : clinics@lesmilleiles.nl

Technische Zaken: Peter de Jong
Tel.         : 06-15529226
E-mail   : tech@lesmilleiles.nl

Horeca Zaken: Mona Ursem
Tel.          : 06-22598396
E-mail  : horeca@lesmilleiles.nl

Om het clubgebeuren goed te laten verlopen heeft het bestuur praktisch verenigingswerk ondergebracht in diverse commissies. In elk van de commissies participeert één van de bestuursleden, zodat er altijd een blijvend contact tussen het bestuur en de dagelijkse gang van zaken is.

Technische zaken: Peter de Jong, voorzitter van de Technische Commissie. De leden van de Technische Commissie zijn verantwoordelijk voor het verzorgen en onderhouden van baan en gebouw. De commissie regelt jaarlijks de zogenoemde klussenweek.

Horeca zaken: Mona Ursem, voorzitter van de Kantinecommissie. De leden van de Kantinecommissie zijn verantwoordelijk voor horeca aangelegenheden als inkoop, bar- en schoonmaakplanning en de aankleding van de kantine.

Buiten het bestuur:
Ledenadministratie: Joop Bakker, 06-40455871, ledenadministratie@lesmilleiles.nl

Communicatie en PR: Richard de Jong, Frank Duijn. De leden van de Communicatie en PR commissie zijn verantwoordelijk voor de website, de digitale nieuwsbrief, persberichten en promotiemateriaal.
webmaster@lesmilleiles.nl

Accommodatie

16 binnenbanen (4×15 mtr) en  32 buitenbanen
Zonneterras Boulodrome met uitgebreide sportkantine 
en een goed geoutilleerde keuken