Bouletin April 2024

Van de Voorzitter

Buiten schijnt het maartse zonnetje heerlijk !! Een moment dat er bij mij weer lentekriebels verschijnen. Ik kan bijna niet wachten, ondanks onze prachtige hal, om buiten in de frisse lucht weer eens een boule balletje te kunnen gooien.

Op 27 februari jl. hebben wij onze jaarlijkse A.L.V. gehouden. Ruim de helft van onze leden hebben acte de préséance gegeven. Een prachtig aantal, dat maar opnieuw heeft aangetoond dat de leden binding hebben met onze petanque vereniging. Omdat er zich voor de aanvang van deze vergadering geen tegenkandidaten als bestuurslid hadden aangemeld, zijn de herkiesbare Peter de Jong, bestuurslid technische zaken en ondergetekende opnieuw voor drie jaar verantwoordelijk voor deze functies. Joke Duim heeft het afgelopen jaar samen met Thea Strijbis zorg gedragen voor het secretariaat. Dit om ook Thea wegwijs te maken wat er zoal van haar in deze functie wordt verwacht. Omdat de regelgeving betreffende statuten notarieel nog niet waren vastgelegd op het moment dat deze vergadering werd gehouden, zullen wij Joke op een later tijdstip bij onze vereniging bedanken voor haar jarenlange inzet. Overigens heeft Joke wel aangegeven om zich ook in de toekomst bij L.M.I. te zullen blijven inzetten.

Tijdens deze vlot verlopen vergadering hebben de leden kunnen inzien dat onze club ook financieel er prima voorstaat. Het afgelopen jaar zijn er door onze penningmeester, gesteund door de overige bestuursleden, verstandige investeringen uitgevoerd die er aan bijdragen om nu en ook in de toekomst financieel een gezonde club te kunnen zijn.

Tijdens deze vergadering zijn de ook alle aanwezige bestuursleden gecomplimenteerd voor hun inzet en gezonde beleid. Toch spreek ik namens medebestuurders mijn zorgen uit. De gemiddelde leeftijd van ons bestuur is wat aan de hoge kant en het zou toch prachtig zijn als er binnen onze vereniging leden zijn die het huidige bestuur zouden kunnen en willen ondersteunen.

Voor het financiële gedeelte kan men leerzaam meekijken bij Joop Bakker, voor wedstrijdzaken bij Richard de Jong, kantine & clinics bij Mona Ursem, secretariaat bij Thea Strijbis en de technische afdeling bij Peter de Jong. Als je er aan denkt om in de toekomst ook eens voorzitter te willen worden, iets wat volgens velen vrij simpel is, kan je nog altijd bij mij aanmelden !!
SCHROOM NIET…….

Met vriendelijke groet,
Thomas Buiter
Voorzitter.

Van de Secretaris

Op zondag 24 maart leidde ik het Eurotoernooi. Voor de bardienst hielp Thea Strijbis me. Er was een mooie bezetting van 26 mensen. 4 mensen kwamen later, die de boodschap dat we (eenmalig!) om 13 uur zouden starten, niet hadden gelezen. Zij startten daarom in de tweede ronde met een verliespunt: 7-13. Desondanks won Erik toch een prijsje door de 2 goede partijen die hij speelde.
Klik hier voor de complete uitslag.
N.B.: de Pétanque Américain van 14 april start weer gewoon om 14 uur.
Het werd een heel gezellige zondagmiddag, ook met een aantal nieuwe mensen: hartelijk welkom bij Les Mille Iles!

De afgelopen maand zat ik wat in de lappenmand doordat ik een nieuwe heup heb gekregen. Ik heb vanuit LMI heel mooie reacties gekregen waarvoor ik jullie hartelijk dank: diverse telefoontjes en app’jes, kaarten, diverse leuke attenties van verschillende leden, een gezellige plant van de club en een heerlijke fruitbak van m’n NPC team.

Geweldig allemaal, nu ondervind ik zelf wat een warm bad onze club is! Mijn herstel verloopt goed dus ik hoop over een tijdje weer lekker mee te kunnen boulen.
De ziekenbezoekjes worden nu door o.a. Will Mann gedaan.

Wat betreft het secretariaat: het wijzigen van de statuten is nu helemaal rond dus de definitieve overdracht naar Thea Strijbis kan in gang gezet worden. Ik denk zelf dat we hiervoor de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering kunnen aanhouden. We houden jullie op de hoogte.Ik word dan weer gewoon alleen maar lid, maar Thea kan altijd bij me aankloppen en ik heb aangegeven dat ik haar achterban kan zijn in geval van ziekte, vakantie, enz.We zoeken nog wel iemand die haar kan ondersteunen bij het maken van de vergader-notulen, zo’n 8 keer per jaar.Zelf ben ik ook begonnen als notulist en heb dat ongeveer 4 jaar gedaan. Daarna organiseerde ik 3 jaar de clinics (wat Mona in 2014 van me overnam). In 2016 startte ik als interim-secretaris, in 2017 werd dit officieel. In het bestuur heerst een goede sfeer en vertrouwen in elkaar, ook moeilijke kwesties kunnen besproken worden.

Met vriendelijke groet,
Joke Duim

Van de Penningmeester

Hallo leden,

Als NPC 3 speler ben ik ingevallen in het 1e team. Dat was wel een ervaring.  Het grootste verschil is dat in de 2e divisie het percentage raak schieten ca 70 % is en in de 6e divisie is dat percentage ca 30% ( als we geluk hebben). Welnu het 3e team is zaterdag 23 maart 2024 kampioen geworden en dat hebben we met onze partners  gevierd. Met dank aan onze onnavolgbare “chef, chauffeur”

Het 1e team heeft met behulp van Mona het degradatie spook bedwongen, hulde! Met alle drie de NPC teams hebben we onder het nuttige van enkele drankjes het seizoen afgesloten.

 Financiën:
Als penningmeester heb niets anders te melden dat de financiën het budget volgt.
We willen investeren in een nieuwe computer met up-to-date programmatuur investering van ca € 600.= Hetgeen niet onoverkomelijk is. Verder is Frank druk bezig met de compositie van reclame borden. Deze worden voorzien van foto’s uit het verleden van onze club.

Van de Ledenadministratie

Dit jaar hebben we een aantal nieuwe leden mogen begroeten te weten:

 • Tiny Biersteker
 • Annette Breed
 • Ria Brouwer
 • Ronald Brouwer
 • Gees de Groot Veldhuis
 • Judith Kater
 • Andrea de Kuiper
 • Fabiola Kwak
 • Rob Louwersen
 • Ger Smeding
 • Lies Timmerman
 • Ivonne Westerman

Helaas heeft Ria Brouwer een vervelende ziekt onder de leden, wij wensen haar heel veel sterkte toe.
In februari is Ruud Ranzijn ons ontvallen, zijn aanwezigheid zullen we missen.
Groet Joop

Van de Wedstrijdsecretaris

Beste boulesvrienden,

De Nationale Petanque Competitie ( NPC ) 2023-2024 had jl. zaterdag zijn laatste dag. Een dag vol met spanning. Aan de ene kant een strijd om handhaving in de tweede divisie, Les Mille Îles 1 tegen Folâtre 1, en aan de andere kant het gevecht om het kampioenschap van Les Mille Îles 3 tegen de nummer vier, JdB De Stetters 2. Zij hadden één punt voorsprong op De Meteoor 4 en op Pétanque Union Kennemerland.

Het eerste team wist niet, wat hen overkwam. Na de eerste ronde met 2-1 en na de tweede ronde met 4-1, stonden zij na de zesde wedstrijd met 5-1 voor. Dat betekende dus handhaving. En toen kwam er een hilarisch moment. Onze Mona Ursem viel in voor Cäthy Thielsch. Daar hoort natuurlijk een verhaaltje bij. In de NPC moet je van de topdivisie tot en met de derde divisie altijd spelen met een gemengd team, zowel in de doublette ronden als in de triplette ronde. Om reglementaire redenen werd Mona op het wedstrijdformulier gezet. Toen de overwinning binnen was, was het de gein om haar in te laten vallen. En wat gebeurde er, samen met Dick Beemsterboer won ze haar partij. SCHITTEREND. Eindstand 7-1.

Theoretisch kon het tweede team nog direct degraderen en ook afhankelijk van het resultaat van het eerste team indirect. Echter door WhatsApp was met een tussenstand van 4-1 in ons voordeel duidelijk, dat het eerste en het tweede team veilig waren.

Alle ogen waren dus gericht op het derde team. De hele competitie bovenaan strijdend. Op 2 maart verloren zij van Pétanque Union Kennemerland 5 en toen had ik het idee, dat het kampioenschap uit hun handen glipte. Echter op 16 maart verloor Pétanque Union Kennemerland 4 van JdB De Stetters 2 met 5-3. Met andere woorden op 23 maart moest het tegen JdB De Stetters 2 gebeuren. De voorsprong op De Meteoor 4 en PUK 4 was één punt.
Na de eerste ronde 1-2 achter. Na de triplette ronde 3-2 voor. De eerst partij in de derde ronde werd al spoedig verloren 3-3. De zevende partij werd gewonnen 4-3. De laatste beslissende partij zag er niet rooskleurig uit. In de loop van de partij stond het 8-8. En daarna toch voorspoedig winst, 5-3. Kampioen in de zesde divisie. In de geschiedenis van de NPC het eerste team van Les Mille Îles dat kampioen wordt. Proficiat.

NPC 2024-2025
Bovenstaande was de inleiding tot het volgende, nl. leden werven voor de Nationale Competitie. Wie van de nieuwe leden wil deelnemen aan deze competitie. Voorop staat plezier en de Olympische Gedachte “ Meedoen is belangrijker dan winnen “ staat hoog in het vaandel. Voor de zesde divisie ligt de grens voor uitwedstrijden op de lijn Amsterdam-Haarlem.

De competitie is pas beëindigd, maar ik wil toch snel anticiperen op de competitie 2024-2025. Daarom bij deze aan alle leden het verzoek, als je wilt, om je op te geven voor de nieuwe competitie. Ook van diegenen, die reeds deel hebben genomen aan de competitie van 2023-2024, wordt verwacht, dat zij zich opgeven voor de nieuwe competitie. Belangrijk is ook, dat je los van onverwachte zaken, bereid bent om rekening te houden met de 14 competitiedagen. Als je toch door vakantie een competitiedag moet laten vallen, wordt verwacht, dat je bij een tekort aan wedstrijdspelers, zorgt draagt voor invallers en niet de teamcoach daarmee opscheept.
Rekening houdend met blessures en vakanties moet per team uitgegaan worden van minimaal negen speler. Als ik uitga van de huidige situatie, kom ik voor het eerste team uit op zeven spelers, voor het tweede team eveneens op zeven spelers en voor het derde team op negen spelers. Ik weet, dat Judith Kater aan één van de teams toegevoegd kan worden. Om deze drie teams op sterkte te krijgen is het vormen van een vierde team nog ver weg.

De essentie van deze mail. Ieder reeds spelend lid wordt gevraagd zich opnieuw op te geven voor de nieuwe competitie. Dit om een goed beeld te krijgen, wie gaan spelen. Aan de nieuwe leden de uitnodiging voor deelname. Het uitgangspunt is, dat je beschikbaar bent voor elke wedstrijd. Indien verhinderd door vakantie in overleg met de teamcoach bij een tekort zorgdragen voor invallers. Het probleem niet neerleggen bij de teamcoach.

Leg al je vragen neer bij de Sportcommissie. In samenspraak met de afgevaardigden van de drie teams wordt gestreefd naar de juiste beslissing.

Met vriendelijke groet,
Richard

Over de agenda van de homepage

 

Als u met de muis op een agendapunt staat volgt er een zogenaamde ‘pop-up’. Hierin kunt u al bijzonderheden over dit agendapunt lezen. Als u hier vervolgens op klikt, volgt er een nieuw scherm met daarin de bijzonderheden van dit evenement. Zoals bijvoorbeeld hieronder.

Gezellige meidendag

TOPPERS

Zaterdag 6 april – Gezellige meidendag in Castricum, gaan jullie ook mee?
Nou, Annemiek en ondergetekende genieten erg van het boulen dus ja, waarom niet. Maar, werd er gezegd, het is buiten dus ook als het regent gaat het gewoon door! Maakt ons niet uit maar natuurlijk hoopten we wel op mooi weer en dat was het. Met uiteindelijk 12 vrouwen van onze club waren we aanwezig. En wat was het gezellig en natuurlijk zetten we ons beste beentje voor. Onze 1e partij speelden we in de schelpenbak😳en dat was een hele klus, punt voor punt en dat duurde ruim 1,5 uur, we zagen Marion en Mieke naast ons al aan de 2e partij beginnen, uiteindelijk verloren we die partij met 8-13.

Even zitten en een broodje eten want de volgende dames stonden al op ons te wachten, dus doorrr. Deze partij speelden we op een voor ons veel betere baan en dat resulteerde in de winst, 13-8! We werden ook aangemoedigd door de aanwezige supporters.

De andere 2 partijen wonnen we met 13-2 en 13-3, we waren in topvorm. Met als resultaat dat we eindigden op de 4e plaats in de A-poule en met een prijs naar huis gingen.
We kregen volop complimenten van de andere clubleden dat we zo goed gespeeld hadden en dat vonden wij zelf ook wel🤭
Kortom het was een erg gezellige dag, met prachtig weer.
Sportieve groet van Annemiek en Els

de Vomar-klantenkaart actie

Spek je clubkas met Club is Koning sparen van Vomar!
Jij kunt de kas van L.M.I. eenvoudig en geheel kosteloos spekken! Dat doe je door je Klant-is-Koning kaart aan jouw club te koppelen en simpelweg bij het boodschappen doen je kaart te scannen bij de kassa. En het kost jou niets, want Vomar maakt elk kwartaal 0,5%* van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten over aan de club.

Spaar nu mee voor jouw club!
Spaar je al met een geregistreerde Klant-is-Koning kaart voor jezelf en wil je meesparen voor je club?
Log dan in je online Klant-is-Koning kaart omgeving in en koppel je kaart aan jouw vereniging met de unieke Clubcode. Voor onze vereniging is dat MIZU2021.

Klik hier voor meer informatie.