Bouletin Februari 2022

Van de voorzitter


Beste Leden,

Graag wil ik beginnen om u allen een compliment te geven dat jullie zo massaal lid bent gebleven van onze club. Door de coronapandemie zijn vele van u weinig of zelfs helemaal niet aan spelen toe gekomen het afgelopen jaar. Wel zijn wij als bestuur niet stil blijven zitten en zijn we druk bezig om ook in de toekomst het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen.

Nadat eerder al in de hal de binnenverlichting voorzien is van energiezuinige ledverlichting, is nu ook de verwarming en het ventilatiesysteem volledig toekomst gericht en tevens voorzien van de laatste technische snufjes. Deze laatste aanpassing is uiterst belangrijk gebleken om een gezonder klimaat te kunnen creëren in de hal.
Momenteel wordt er door een commissie, onder leiding van Frank Duijn, gewerkt aan een nieuwe website. Een goede website is belangrijk om promotie te maken voor onze vereniging en u ook zo optimaal mogelijk te kunnen voorzien van alle informatie. Niet alleen het heden, ook kan er gekozen worden om eens naar een stukje geschiedenis van onze club te kijken. Het is de bedoeling dat u allen
met een gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen.

Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal leden weinig op de club gezien, soms ook door fysiek ongemak. Kort geleden werd ik opmerkzaam gemaakt door een van onze leden dat zij toch graag verbonden willen blijven met onze vereniging. Waarom stellen jullie het clubgebouw met zo’n prachtige kantine niet beschikbaar aan onze leden voor andere doeleinden? Kaarten , sjoelen, darten of om gewoon gezellig met elkaar te socializen. Wij als bestuur zijn nieuwsgierig of jullie deze mening delen.

U kunt dit via de mail of rechtstreeks aan een van onze bestuursleden bekend maken of u hier interesse voor heeft en tevens ook welke middag dan de voorkeur geniet.

Thomas Buiter, Voorzitter

Van de voorzitter

Beste Leden,

Graag wil ik beginnen om u allen een compliment te geven dat jullie zo massaal lid bent gebleven van onze club. Door de coronapandemie zijn vele van u weinig of zelfs helemaal niet aan spelen toe gekomen het afgelopen jaar. Wel zijn wij als bestuur niet stil blijven zitten en zijn we druk bezig om ook in de toekomst het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen.

Nadat eerder al in de hal de binnenverlichting voorzien is van energiezuinige ledverlichting, is nu ook de verwarming en het ventilatiesysteem volledig toekomst gericht en tevens voorzien van de laatste technische snufjes. Deze laatste aanpassing is uiterst belangrijk gebleken om een gezonder klimaat te kunnen creëren in de hal.
Momenteel wordt er door een commissie, onder leiding van Frank Duijn, gewerkt aan een nieuwe website. Een goede website is belangrijk om promotie te maken voor onze vereniging en u ook zo optimaal mogelijk te kunnen voorzien van alle informatie. Niet alleen het heden, ook kan er gekozen worden om eens naar een stukje geschiedenis van onze club te kijken. Het is de bedoeling dat u allen met een gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen.

Zoals eerder aangegeven hebben we een aantal leden weinig op de club gezien, soms ook door fysiek ongemak. Kort geleden werd ik opmerkzaam gemaakt door een van onze leden dat zij toch graag verbonden willen blijven met onze vereniging. Waarom stellen jullie het clubgebouw met zo’n prachtige kantine niet beschikbaar aan onze leden voor andere doeleinden? Kaarten , sjoelen, darten of om gewoon gezellig met elkaar te socializen. Wij als bestuur zijn nieuwsgierig of jullie deze mening delen. U kunt dit via de mail of rechtstreeks aan een van onze bestuursleden bekend maken of u hier interesse voor heeft en tevens ook welke middag dan de voorkeur geniet.

Thomas Buiter, Voorzitter

Van de secretaris

Een nieuwe opzet van een LMI digitale Bouletin, maandelijks op de website.
Dat is het idee wat Joop Bakker en Frank Duijn gaan uitwerken om de leden optimaal op de hoogte te houden van het wel en wee binnen Les Mille Iles.

Ook ik zal mijn best doen iedere maand een overzicht te geven van waar we mee bezig – en van plan zijn.
Dan zult u minder mailtjes van mij krijgen en dat is alleen maar goed: Alle nieuws op 1 plek lezen, wanneer u even de tijd heeft. Mochten er dringende zaken zijn dan mailen we dat wel acuut.

Het bestuur vergadert ongeveer iedere 6 weken, vaak op maandagochtend dat komt ieder goed uit. De sfeer is altijd goed ondanks dat we het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Er is namelijk het vertrouwen dat we kunnen zeggen wat ons bezig houdt of dwars zit. Als er gestemd moet worden om een beslissing te nemen geldt natuurlijk de mening van de meerderheid. Ik probeer steeds een goed verslag van deze vergaderingen te maken zodat we later beslissingen en overwegingen kunnen nazien als dat nodig is.

Het bestuur krijgt uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten of workshops van de gemeente. Als de te bespreken onderwerpen interessant zijn voor Les Mille Iles gaan vaak 2 bestuursleden erheen. Vergaderingen van de NJBB en van de afdeling NoordWest worden altijd door 2 bestuursleden bijgewoond. De onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld de agendabespreking waar onze wedstrijdsecretaris bij is omdat de planning voor competities en toernooien voor de komende periode besproken wordt. De NJBB houdt bijeenkomsten om contact met de verenigingen te houden: – informeren wat er speelt, – hoe men de toekomst ziet, – wat goed loopt, – welke veranderingen nodig zijn, – enz

Het bestuur hoopt in de eerstvolgende bestuursvergadering een Algemene Leden Vergadering te kunnen voorbereiden, dit is ondertussen echt nodig nadat we dit vorig jaar ook al niet konden houden. U krijgt dan een uitnodiging in de mail met als bijlagen: een agenda, de notulen van 2 jaar geleden en een overzicht van de digitale stemming van vorig jaar. In de agenda staan de onderwerpen voor die avond en de bestuursverkiezing: welke bestuursleden treden af en zijn wel of niet herkiesbaar, eventuele nieuwe kandidaten.

Met ingang van 1 juli 2021 werd de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Deze is bedoeld om de kwaliteit van bestuur en het toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Wij zijn bezig om aanpassingen te doen die aan deze wet voldoen, bijvoorbeeld vernieuwing van de statuten. Deze zullen ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd worden. Wij zijn lid geworden van ”Vereniging en Recht” die ons er advies bij geeft.

Ziekenboeg
Regelmatig vertel ik u van de situatie van ernstig zieken of leden die geopereerd zijn. Echter: de persoon in kwestie geeft toestemming voor zo’n bericht en: ik moet ervan op de hoogte zijn. Dus als je ziek bent of je weet van een lid dat die ziek is, meldt dat dan even bij mij. Ik neem contact op met diegene en breng -indien gewenst- de leden op de hoogte. Ik ga langs met een boeketje, soms een kort bezoekje of wat langer als dat kan. Ik heb op deze manier al heel wat goede gesprekken met leden gehad en geloof dat de bezoekjes gewaardeerd worden.

Dit bericht is nu lang genoeg, dus ik wens jullie alle goeds en hoop gauw weer samen een gezellig boule-partijtje te spelen.

Hartelijke groet van Joke Duim, secretaris Les Mille Iles.

Van de secretaris

Een nieuwe opzet van een LMI digitale Bouletin, maandelijks op de website.
Dat is het idee wat Joop Bakker en Frank Duijn gaan uitwerken om de leden optimaal op de hoogte te houden van het wel en wee binnen Les Mille Iles.

Ook ik zal mijn best doen iedere maand een overzicht te geven van waar we mee bezig – en van plan zijn. Dan zult u minder mailtjes van mij krijgen en dat is alleen maar goed: Alle nieuws op 1 plek lezen, wanneer u even de tijd heeft. Mochten er dringende zaken zijn dan mailen we dat wel acuut.

Het bestuur vergadert ongeveer iedere 6 weken, vaak op maandagochtend dat komt ieder goed uit. De sfeer is altijd goed ondanks dat we het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Er is namelijk het vertrouwen dat we kunnen zeggen wat ons bezig houdt of dwars zit. Als er gestemd moet worden om een beslissing te nemen geldt natuurlijk de mening van de meerderheid. Ik probeer steeds een goed verslag van deze vergaderingen te maken zodat we later beslissingen en overwegingen kunnen nazien als dat nodig is.

Het bestuur krijgt uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten of workshops van de gemeente. Als de te bespreken onderwerpen interessant zijn voor Les Mille Iles gaan vaak 2 bestuursleden erheen. Vergaderingen van de NJBB en van de afdeling NoordWest worden altijd door 2 bestuursleden bijgewoond. De onderwerpen zijn dan bijvoorbeeld de agendabespreking waar onze wedstrijdsecretaris bij is omdat de planning voor competities en toernooien voor de komende periode besproken wordt. De NJBB houdt bijeenkomsten om contact met de verenigingen te
houden: – informeren wat er speelt, – hoe men de toekomst ziet, – wat goed loopt, – welke veranderingen nodig zijn, – enz

Het bestuur hoopt in de eerstvolgende bestuursvergadering een Algemene Leden Vergadering te kunnen voorbereiden, dit is ondertussen echt nodig nadat we dit vorig jaar ook al niet konden houden. U krijgt dan een uitnodiging in de mail met als bijlagen: een agenda, de notulen van 2 jaar geleden en een overzicht van de digitale stemming van vorig jaar. In de agenda staan de onderwerpen voor die avond en de bestuursverkiezing: welke bestuursleden treden af en zijn wel of niet herkiesbaar, eventuele nieuwe kandidaten.

Met ingang van 1 juli 2021 werd de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Deze is bedoeld om de kwaliteit van bestuur en het toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Wij zijn bezig om aanpassingen te doen die aan deze wet voldoen, bijvoorbeeld vernieuwing van de statuten. Deze zullen ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd worden. Wij zijn lid geworden van ”Vereniging en Recht” die ons er advies bij geeft.

Ziekenboeg
Regelmatig vertel ik u van de situatie van ernstig zieken of leden die geopereerd zijn. Echter: de persoon in kwestie geeft toestemming voor zo’n bericht en: ik moet ervan op de hoogte zijn. Dus als je ziek bent of je weet van een lid dat die ziek is, meldt dat dan even bij mij. Ik neem contact op met diegene en breng -indien gewenst- de leden op de hoogte. Ik ga langs met een boeketje, soms een
kort bezoekje of wat langer als dat kan. Ik heb op deze manier al heel wat goede gesprekken met leden gehad en geloof dat de bezoekjes gewaardeerd worden.

Dit bericht is nu lang genoeg, dus ik wens jullie alle goeds en hoop gauw weer samen een gezellig boule-partijtje te spelen.

Hartelijke groet van Joke Duim,
secretaris Les Mille Iles.

Van de penningmeester

Nadat de kascommissie zijn fiat heeft gegeven zullen de jaarcijfers van 2021 gepubliceerd worden op deze plek.

Financiële situatie.

Om de financiële situatie op elk moment te kunnen beoordelen hebben we een voortschrijdend prognose waarin we een jaar vooruitkijken, vastgelegd in een excel bestand. Per maand worden alle vaste lasten genoteerd zoals van: verzekering, nutsbedrijven, banklening, en diversen.

Ook wordt bijgehouden de inkomsten uit: contributies, kantine, clinics, naambordjes, reclame borden en overige baten. Zo hebben we overzicht van vaste uitgaven en inkomsten. Afgelopen jaren zijn de inkomsten drastisch verminderd door de corona maatregelen. De belastingdienst is ons ter wille geweest en door de subsidies kunnen we het hoofd boven water houden. De prognose wordt elke keer als er een mutatie is, bv hogere energiekosten, bijgehouden en zo kunnen we beoordelen hoe we ervoor staan.

Wanneer wij geen enkele inkomsten zouden genereren uit kantine/ clinics, dan zou het geld in november op zijn. Ervan uitgaande dat de kantine weer open mag…..en op het moment dat ik dit typ zijn de maatregelen ons gunstig gestemd, mag ik weer rekenen op inkomsten.

 

NJBB

Ik constateer dat er misverstanden zijn over de NJBB-bijdrage naast de contributie. Wat de NJBB voor ons doet is meer dan wat er naar buiten zichtbaar is.
Als vereniging moeten wij binnenkort voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Daarvoor moeten nieuwe statuten geschreven worden, je raad het al de NJBB heeft modelstatuten gemaakt, waar Joke Duim en ik al maanden mee bezig zijn.
Voor diezelfde WBTR moeten we een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, de NJBB doet dat collectief en de premie is een factor 10 lager dan een particuliere verzekeringsmaatschappij.

De NJBB heeft ons erop attent gemaakt dat wij subsidies kunnen aanvragen. Wanneer wij afgelopen 2 jaar geen subsidies hadden gekregen dan had de club nu op omvallen gestaan.
Voor de NPC moeten wij een gering bedrag overmaken, deze kosten gaan we verhalen op de spelers, schrik niet het gaat om ca € 2,00 per persoon per wedstrijd. Dus het argument dat je geen wedstrijden speelt is niet relevant voor de bijdrage.
Ik ben blij dat wij lid zijn van de NJBB en gebruik kunnen maken van deze diensten.

Joop Bakker

Van de penningmeester

Nadat de kascommissie zijn fiat heeft gegeven zullen de jaarcijfers van 2021 gepubliceerd worden op deze plek.

Financiële situatie.

Om de financiële situatie op elk moment te kunnen beoordelen hebben we een voortschrijdend prognose waarin we een jaar vooruitkijken, vastgelegd in een excel bestand. Per maand worden alle vaste lasten genoteerd zoals van: verzekering, nutsbedrijven, banklening, en diversen.

Ook wordt bijgehouden de inkomsten uit: contributies, kantine, clinics, naambordjes, reclame borden en overige baten. Zo hebben we overzicht van vaste uitgaven en inkomsten. Afgelopen jaren zijn de inkomsten drastisch verminderd door de corona maatregelen. De belastingdienst is ons ter wille geweest en door de subsidies kunnen we het hoofd boven water houden. De prognose wordt elke keer als er een mutatie is, bv hogere energiekosten, bijgehouden en zo kunnen we beoordelen hoe we ervoor staan.

Wanneer wij geen enkele inkomsten zouden genereren uit kantine/ clinics, dan zou het geld in november op zijn. Ervan uitgaande dat de kantine weer open mag…..en op het moment dat ik dit typ zijn de maatregelen ons gunstig gestemd, mag ik weer rekenen op inkomsten.

NJBB

Ik constateer dat er misverstanden zijn over de NJBB-bijdrage naast de contributie.
Wat de NJBB voor ons doet is meer dan wat er naar buiten zichtbaar is.
Als vereniging moeten wij binnenkort voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Daarvoor moeten nieuwe statuten geschreven worden, je raad het al de NJBB heeft modelstatuten gemaakt, waar Joke Duim en ik al maanden mee bezig zijn.
Voor diezelfde WBTR moeten we een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, de NJBB doet dat collectief en de premie is een factor 10 lager dan een particuliere verzekeringsmaatschappij.

De NJBB heeft ons erop attent gemaakt dat wij subsidies kunnen aanvragen. Wanneer wij afgelopen 2 jaar geen subsidies hadden gekregen dan had de club nu op omvallen gestaan.
Voor de NPC moeten wij een gering bedrag overmaken, deze kosten gaan we verhalen op de spelers, schrik niet het gaat om ca € 2,00 per persoon per wedstrijd. Dus het argument dat je geen wedstrijden speelt is niet relevant voor de bijdrage.
Ik ben blij dat wij lid zijn van de NJBB en gebruik kunnen maken van deze diensten.

Van de wedstrijdcommissie

NPC 2021-2022 beëindigd

De NJBB heeft besloten om de competitie te beëindigen. Verenigingen hadden aangegeven, dat het moeilijk was om representatieve teams vanwege de Corona te laten deelnemen. Daardoor wordt de stand opgemaakt na een halve competitie.
Door deze maatregel is het eerste en tweede team geëindigd op de zesde plaats en blijven zij volgend seizoen in de 2 de en 3 de divisie spelen. Voor het derde team zijn de druiven wat zuurder. Zij hadden zicht op promotie, maar door deze maatregel zijn zij blijven steken op de derde plaats. Jammer, maar volgend seizoen ligt er voor hen een mooie uitdaging voor promotie.
Voor het eerste en tweede team zou volgend jaar handhaving al een mooi succes zijn.

Door de nieuwe maatregelen krijgen wij als vereniging wel wat meer lucht. Op 9 februari gaan wij weer van start met het Midweektoernooi. Door de 1.5 meter regel is deelname van 40 teams niet mogelijk. Het advies was 24 teams, maar op 1 februari hadden al 28 teams zich opgegeven. Indien wij ons willen houden aan het advies, dan zouden wij vier teams van buiten moeten afzeggen en dat komt niet positief over. Met de goed functionerende ventilatie en wat zitplaatsen in de Boulodrôme moet dat realiseerbaar zijn.

Verder wordt er op 13 februari weer een American Petanque georganiseerd. Aanmelden vanaf 13:30 uur en aanvang om 14:00 uur. Prijzen ad € 3,00.
Op 20 februari is er weer een satétoernooi. Aanmelden vanaf 13:30 uur en aanvang 14:00 uur. Inleg € 1,00 voor het toernooi en € 6,00 voor de saté.
Op 27 februari wordt bij ons de WCT ( WinterCompetitieTripletten) voor de hoofdklasse gehouden aanvang 10:00 uur. In deze klasse wordt Les Mille Îles vertegenwoordigd door team Jos Groen en team Wieb Duim. Misschien voor de leden interessant om dit gebeuren als toeschouwer bij te wonen.

De dinsdagavonden zijn met Bal in de Zak een verenigingsaangelegenheid.
In twee sessies moet alles in het kader staan van het verenigingsgebeuren.

Richard de Jong

Van de wedstrijdcommissie

NPC 2021-2022 beëindigd

De NJBB heeft besloten om de competitie te beëindigen. Verenigingen hadden aangegeven, dat het moeilijk was om representatieve teams vanwege de Corona te laten deelnemen. Daardoor wordt de stand opgemaakt na een halve competitie.
Door deze maatregel is het eerste en tweede team geëindigd op de zesde plaats en blijven zij volgend seizoen in de 2 de en 3 de divisie spelen. Voor het derde team zijn de druiven wat zuurder. Zij hadden zicht op promotie, maar door deze maatregel zijn zij blijven steken op de derde plaats. Jammer, maar volgend seizoen ligt er voor hen een mooie uitdaging voor promotie.
Voor het eerste en tweede team zou volgend jaar handhaving al een mooi succes zijn.

Door de nieuwe maatregelen krijgen wij als vereniging wel wat meer lucht. Op 9 februari gaan wij weer van start met het Midweektoernooi. Door de 1.5 meter regel is deelname van 40 teams niet mogelijk. Het advies was 24 teams, maar op 1 februari hadden al 28 teams zich opgegeven. Indien wij ons willen houden aan het advies, dan zouden wij vier teams van buiten moeten afzeggen en dat komt niet positief over. Met de goed functionerende ventilatie en wat zitplaatsen in de Boulodrôme moet dat realiseerbaar zijn.

Verder wordt er op 13 februari weer een American Petanque georganiseerd. Aanmelden vanaf 13:30 uur en aanvang om 14:00 uur. Prijzen ad € 3,00.
Op 20 februari is er weer een satétoernooi. Aanmelden vanaf 13:30 uur en aanvang 14:00 uur. Inleg € 1,00 voor het toernooi en € 6,00 voor de saté.
Op 27 februari wordt bij ons de WCT ( WinterCompetitieTripletten) voor de hoofdklasse gehouden aanvang 10:00 uur. In deze klasse wordt Les Mille Îles vertegenwoordigd door team Jos Groen en team Wieb Duim. Misschien voor de leden interessant om dit gebeuren als
toeschouwer bij te wonen.

De dinsdagavonden zijn met Bal in de Zak een verenigingsaangelegenheid. In twee sessies moet alles in het kader staan van het verenigingsgebeuren. Geen concessies.

Richard de Jong

Van de ledenadministratie

We gaan ook weer een traditie in ere herstellen, nl verjaardagen in komende maand:

Februari:
04  Kathy Groen
08  Dick Beemsterboer
08  Hans Zijlstra, erelid
13  Peter Rozenhart
16  Wilma Rijper
27  Agaath Jol

Nieuwe leden in januari:

 • Kathy Groen
 • Dick Leenstra
 • Peter Entes

Wij heten hen van harte welkom.

Van de kantine commissie

Vanuit de kantine

Gelukkig mogen we eindelijk weer open maar we blijven voorzichtig. Je weet maar nooit wat ons nog boven het hoofd hangt. Maar afgelopen donderdag was het weer eens “ouderwets “gezellig in de kantine!

Het assortiment is dus nog steeds wat beperkt maar er zijn ook drankjes die niet meer ingekocht gaan worden, bijv. jus d’orange, appelsap en chocomel. Deze drankjes worden dusdanig weinig verkocht dat we telkens weg moesten gooien ivm de uiterste verkoopdatum. Wij hopen op jullie begrip.
We doen ons uiterste best om zo goedkoop mogelijk in te kopen en kunnen daardoor de prijzen nog laag houden. Garanderen kunnen we echter niets want jullie zullen allemaal in het huishouden merken dat de boodschappen steeds duurder worden en dat geldt dus ook voor LMI. Maar we blijven ons best doen!

Er zijn weer wat clinics en toernooien gepland dus ook dat gaat weer draaien.
Klaas heeft weer een rooster gemaakt voor de kantinediensten de komende tijd. Zoals jullie zien is de spoeling dun met vrijwilligers. Wederom dus de oproep om je aan te melden om ook eens kantinedienst te willen doen. Je kunt je opgeven bij Klaas of bij mij.
Ook voor toernooien wordt jullie hulp gevraagd. Wil je niet door de week maar wel zo nu en dan eens op zaterdag/zondag een paar uurtjes helpen? Ik hoor het graag.

Groetjes Mona (0622598396 of 0226313436)

Hallo allemaal,

De kantine mag weer open. Dus mogen we ook weer achter de bar staan.
Houd rekening met de geldende corona regels.
Dus 1,5 meter afstand houden, etc.
En hou er rekening mee dat om 22:00 LMI gesloten moet zijn, dus uiterlijk 21.45 uur laatste rondje.

Hierbij een planning voor februari en maart.

Wanneer je naam er niet tussen staat, en je wilt wel (af en toe) een kantinedienst draaien, stuur me dan even een berichtje.
Mijn email: klaas@officeconnections.nl

Met vriendelijke groet, Klaas Meijn

Overzicht Kantinediensten

DatumDag van de weekNaamActiviteit
01-02-2022DinsdagKlaas Meijn
03-02-2022DonderdagPeter de Jong
08-02-2022DinsdagThomas Buiter
09-02-2022WoensdagJoke Duim, Herman Soppe, Will Mann, Piet en Rita BerkhoutMidweektoernooi
10-02-2022DonderdagJoke Duim
13-02-2022ZondagAns SeverijnsePetanque American
15-02-2022DinsdagAnnemarie Bruin
17-02-2022DonderdagRichard de Jong
20-02-2022ZondagSatetoernooi
22-02-2022DinsdagJoop Kuiper
24-02-2022DonderdagAns Severijnse
26-02-2022ZaterdagClinic
27-02-2022ZondagPeter en RiaWintercompetitie
01-03-2022DinsdagThea Strijbis
03-03-2022DonderdagJan Willem Kostelijk
06-03-2022ZondagClinic
08-03-2022DinsdagKees Molenaar
09-03-2022WoensdagJoop Kuiper, Diana Kardijk Peter en RiaMidweektoernooi
10-03-2022DonderdagPiet Berkhout
15-03-2022DinsdagAgaath Jol
17-03-2022DonderdagGery de Jong
22-03-2022DinsdagJoke Duim
24-03-2022DonderdagPeter de Jong
29-03-2022DinsdagThomas Buiter
31-03-2022DonderdagKlaas Meijn

Van de technische commissie

Beste leden,

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief, nu staat mijn mond meestal niet stil maar schrijven is heel wat anders, ik ga het toch proberen.
Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor hun inzet de afgelopen moeilijke periode want de klussen en werkzaamheden gaan gewoon door.
Omdat het niet altijd duidelijk is wat er gedaan moet worden hangt er een lijst met werkzaamheden op het prikbord, deze wordt regelmatig vervangen.
Op deze lijst kun je je naam invullen achter de klus die je wilt doen, de uitvoering gaat wel altijd in overleg met de technische Zaken (Peter de Jong). Denk je het lijkt me leuk maar ik zou het liefst iemand erbij hebben om wat voor reden dan ook, geen probleem.

 • Even een opsomming wat er zo al gedaan is de laatste tijd:
 • Barkrukken gerepareerd en geschilderd, doorgeroeste lantaarn verwijderd (Wieb D./Jan W.)
 • Fietsenhok opgeruimd (Joop K.)
 • Bestuurskamer opgeruimd en kleding netjes in nieuwe kast. (Jan W.)
 • Koffiezetter waterpas stellen (Wieb D.)
 • Ballenhok opgeruimd (Wieb D./Joop B.)
 • Snoeiwerkzaamheden flinke klus (Fam Groen)
 • Bladeren regelmatig opruimen (Arie R.)
 • En nog velen wekelijkse werkzaamheden banen egaliseren, stofvrij houden Boulodrome enz.

Ik zal wel het een en ander vergeten, maar bij deze nogmaals bedankt en schroom niet zet je naam achter een klus of benader mij als je ideeën hebt of wat wil doen voor de club.
Vele handen maken licht- en gezellig werk en gezelligheid kent geen tijd.
Gr Peter de Jong

Van de Leden

Hier kunt u uw bijdrage leveren, inleveren bij Frank, Joke, Richard of Joop.