Bouletin maart 2023

Van de voorzitter

Kort geleden heb ik een bezoek gebracht aan “De Binding“. Wekelijks wordt daar door vrijwilligers van “Stichting Langedijker verleden“ een stukje Langedijk uit vroegere tijden , via een PowerPointpresentatie gepresenteerd. Omdat ook mijn ouderlijk huis in Broek op Langedijk aan de beurt was, behoorde ik bij de vele bezoekers die bij deze gelegenheid aanwezig waren.

Men krijgt daar de kans om iets te vertellen over die verleden tijd. Ook ik heb daar mijn verhaal kunnen vertellen, hoe de aldaar wonende kapper mijn hele, in het Beatletijdperk opgebouwde krullenbos, zonder vragen, pardoes verwijderde. Omdat mijn vader even eerder ook een bezoek bij dezelfde Barbier had gebracht, had hij hem  i.v.m. de hoge kapperskosten van ons gezin deze opdracht gegeven!! Mijn hele toenmalige imago in een keer kwijt…….

Over imago gesproken. Ook onze vereniging werkt aan het imago. Misschien heeft u middels de prachtige banners op de noordzijde van onze bouledrome gezien ? Wij hebben dit initiatief genomen om een ieder nog eens te kunnen laten zien dat hier binnen petanque wordt gespeeld in een van de mooiste bouledromes van Nederland.

Op 22 februari jl. hebben onze aanwezige leden een spelregelavond bezocht onder leiding van Kees Besseling, om gezamenlijk kennis te kunnen opdoen van de alle spelregels die onze petanquesport rijk is. Kees heeft als speler, scheidsrechter en tevens lid van de spelregelcommissie al bijna veertig jaar ervaring met de petanquesport. Na afloop werd er een Quiz gehouden om onze kennis van de huidige regels te toetsen. Uiteindelijk bleek een ieder, ook uw voorzitter, niet boven een 50% juiste score uit te komen!!  Voor een ieder die meer wil weten over de kennis van al deze regels zijn er boekjes te bestellen.

OP 26 februari had het bestuur alle vrijwilligers bij LMI uitgenodigd om daar hun waardering uit te spreken voor alle werkzaamheden bij onze vereniging. Omdat de fooienpot door allerlei activiteiten goed was gevuld, was het mogelijk om een ieder deze dag te voorzien van een hapje en drankje. Voor onze vereniging vormen deze vrijwilligers een onmisbare schakel om het voortbestaan van onze club te kunnen waarborgen!! Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat wij ook in de toekomst op jullie kunnen blijven rekenen!!

Groeten Thomas.

Van de secretaris

Beste leden van Les Mille Iles,

Zoals we al eerder aangekondigd hebben: op dinsdagavond 28 maart om 19.30 uur houden we de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging Les Mille Iles.

Je bent hier allemaal van harte voor uitgenodigd.

De agenda, de notulen van de vergadering van vorig jaar, het bestuursjaarverslag stuur ik als bijlagen. Overige stukken worden door de andere bestuursleden verzonden of kunt u lezen in het nieuwe Bouletin.

Ik stuur ook de tekst van een alinea die in de nieuwe statuten toegevoegd moet worden.

Vorig jaar hebben jullie de nieuwe concept-statuten goedgekeurd. We werden er echter op gewezen dat de genoemde alinea over het instellen van een continuiteitscommissie verplicht opgenomen moet worden in nieuwe statuten. Vandaar nog deze toevoeging. (punt 13 op de agenda)

Helaas heb ik nog geen opvolger voor de functie van secretaris gevonden. Ik ben bereid om een nieuwe secretaris in de beginperiode te helpen opstarten. Ík ben niet onmisbaar maar je zult begrijpen dat een bestuur niet zonder secretaris kan, dus als je maar enigszins denkt dat je het kan en het leuk vindt, meld je aan alsjeblieft!

Met vriendelijke groet,
Joke Duim,
Secretaris Langedijker Pétanque Club Les Mille Îles

Download de volgende documenten

AgendaJaarverslagNotulenTekst continuiteitscommissie – Kantine
Technische Commisie – Financiële evaluatie 2022Financieel overzicht

Van de Penningmeester

Financiële evaluatie 2022 (maart 2023)

De jaarrekening van 2022 is weer samengesteld en we kunnen letterlijk de balans opmaken:

Ons eigen vermogen is toegenomen door 2 factoren:

  1. In 2022 hebben we een positief resultaat geboekt van € 16.107,=
  2. We hebben van Actief, Sports en Events een subsidie van € 5577,= gekregen

Het onroerend goed hebben we in waarde laten stijgen met de waarde van de aangebrachte zonnepanelen € 16.860,=

Het grootste deel van de inkomsten komt uit de kantine, clinics en contributie.

De overige inkomsten uit VriendenLoterij en Vomar en niet te vergeten de donaties van leden en fooien van clinics. Ook de inspanning van Wieb Duim met nieuwe buiten bordjes heeft bijgedragen aan het resultaat.

Wat de uitgaven betreft hebben we dit jaar behoorlijk uitgepakt:

  • De grootste uitgave was de zonnepanelen.
  • Flessen koelkast onder de bar
  • Vaatwasmachine
  • Inductie kookplaat
  • Extra vriezer
  • Banners aan de voorgevel
  • Klein onderhoud

Deze uitgaven hebben we met eigen middelen kunnen financieren en dan nog hebben we genoeg vet op onze botten.

De aanbrengen van zonnepanelen in november 2022 heeft ons doen besluiten om het gas in de keuken niet meer te gebruiken en gebruik te maken van een inductie kookplaat. In 2022 zijn de energie kosten flink gestegen. In vergelijk met het “normale” jaar 2019 zijn de kosten verdubbeld en we hebben 50% minder energie verbruikt. Kortom de kosten zij bijna verviervoudigd.

2023:

We verwachten voor 2023 dat de zonnepanelen een besparing geven in de energie kosten.
Ondanks dat de nutsbedrijven zonder uitzondering hun premie hebben verhoogd verwacht ik bij een gelijkblijvende belangstelling voor de clinics en het dorstlessend vermogen van de kantine voor het jaar 2023 een positief resultaat. Wat investeringen betreft is de 18-jarige CV ketel van de hal aan vervanging toe.
Als laatste meld ik dat we de contributie voor 2023 niet hebben verhoogd!

Ik zie de toekomst zonnig tegemoet.

Uw penningmeester groet U!

Van de Wedstrijdcommissie

Jaarverslag 2022 Wedstrijdzaken

Na een rampzalige periode kon alles langzamerhand weer opgestart worden. Dat gold echter niet voor de NPC, die in december 2021 halverwege definitief beëindigd werd.
Op 17 september 2022 werd met de competitie 2022-2023 begonnen. Na zeven wedstrijden stond LMI 1 op de vierde plaats, LMI 2 op de tweede plaats en LMI 3 eveneens op de vierde plaats.

De ZomerAvondCompetitie ( ZACO ) was geen succes. In een poule van vijf teams eindigden wij op de laatste plaats. Aan de finaleronde werd niet deelgenomen, omdat er een oneven aantal was. Zodoende was het eindresultaat een negende plaats.
Voor de editie 2023 moet er geëvalueerd worden of er voldoende belangstelling bestaat.

Aan de Wintercompetitie Tripletten deden drie teams mee. Team Dick, Thomas en Erik hadden zich voor de eerste keer ingeschreven en mochten daarom starten in de tweede klasse B. Omdat zij in een poule van zeven teams zaten, speelden zij maar twee dagen. Door het onderlinge resultaat ten opzichte van ELZA-Boules 3 met Kees Kaandorp, Gerda  en Arnolds Grapendaal met een score van 5+38 eindigden zij op de eerste plaats.
In de hoofdklasse werden wij door twee teams vertegenwoordigd, het 1ste team  met Wieb, Marion en Ans en in het 2de team met Jos, Kathy en Kees. Zij eindigden op een 11de respectievelijk 6de  plaats.

In januari werd het Midweektoernooi alleen voor eigen leden gehouden. Daarna was iedereen weer van harte welkom. Het toernooi blijft een groot succes. In de wintermaanden wordt van tijd tot tijd het geduld van de boulers op de proef gesteld wat betreft de wachttijden, maar op een enkeling na belemmert het de spelers niet om te komen.

Ook is het Eurotoernooi op de donderdagavond een groot succes. Dit toernooi werd weer gestart in maart en tien keer gehouden. Dit jaar telden de beste 6 uitslagen mee.

Einduitslag:

 1 Erik van der Sluys 16+110
 2
Klaas Meijn 15+108
 3 Jos Groen 14+ 89
 4 Thomas Buiter 14+ 87
 5 Kees Molenaar 14+67
Jos bedankt voor de leiding en samen met Kees Molenaar en Klaas Meijn voor de sponsoring.

Het American Petanque werd ook weer in maart opgepakt. Het deelnemersaantal schommelt tussen de zestien en twintig leden. Het toernooi staat onder leiding van Mieke, die dat met veel enthousiasme doet. Mieke, bedankt.

Het Satétoernooi werd gehouden in juni, juli, september en oktober met respectievelijk 36, 24, 30 en 16 deelnemers. Het toernooi werd door verschillende leden geleid, maar één man was altijd aanwezig, namelijk Peter Rozenhart. Een gouden man voor de vereniging. Alles wat hij aan vlees verzorgt, is verrukkelijk. Meer dan chapeau.

Op 27 april was er La Fête Petanque. Daar deden 26 teams aan mee. Winnaars in de A-poule waren Gerard en Coby Zijlstra. Na het toernooi was het heel gezellig in de kantine.

Op 11 september werd onder leiding van initiator en organisator Annemarie Bruin weer een Familiedag gehouden. Chapeau voor de energie, die je hierin hebt gestoken. En dan onze pannenkoekenbakker  Fred Dijkstra. Merci.  De flyer werd gemaakt door Ingrid de Jong ( vrouw van Daniël Conijn). Bedankt voor je inzet. En uiteraard alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Hartelijk dank.

In december werd het sextettentoernooi ‘Kersttoernooi’ gespeeld. Tien teams deden daaraan mee. Zeven uit eigen gelederen, twee uit Wieringerwaard en één uit Schoorl. Iedereen was heel enthousiast ondanks dat het een lange dag was. Er mocht met wissels gespeeld worden, omdat voor sommigen zijn zes wedstrijden teveel. Met een gering verschil won het team van Cäthy, Annemieke, Anneke, Thomas, P.C. en ondergetekende in de finale van JBC Onderhands 2.

Dan tot slot de clubkampioenschappen.
In alle drie de onderdelen eindigde Daniël Conijn op de eerste plaats. Een unieke prestatie. Bij de tripletten deed hij dat met Erik van der Sluys en Kees Molenaar. Bij de doubletten eveneens met Erik van der Sluys. Allen van harte gefeliciteerd.

Helaas kende de Jan Molenaar Trofee geen vervolg. Het leuke van dit toernooi zou zijn, dat alle leden met elkaar kunnen spelen. Geen vaste teams, zoals bij de clubkampioenschappen, maar gemixt. Een echt verenigingsgebeuren, maar helaas. Bij het onderdeel tripletten was er te weinig belangstelling, waardoor dit afgelast moest worden. Automatisch konden daardoor de andere wedstrijdvormen ook geen doorgang vinden. Misschien nog eens brainstormen, hoe hierin meer enthousiasme gebracht kan worden.

Behalve de reeds eerder genoemde namen wil ik alle leden, die hun steentje hebben bijgedragen aan de te gehouden toernooien bedanken. Zeker de keuken- en barvrijwilligers.

Richard de Jong, wedstrijdsecretaris Les Mille Îles

Van Technische zaken

Beste leden

Er is weer een jaar voorbij en wat voor jaar! Heel veel clinics veel klussen dus een heel enthousiast vrijwilligers team die flink zijn best heeft gedaan. 

Zonder iemand apart te noemen wil ik bij de maandag ochtendploeg toch even een paar veren plaatsen bij deze. 
Zonder hun hulp zou ik het niet allemaal geklaard hebben het is soms wel wat veel maar ik vind het wel leuk. 
Ook het enthousiasme van de leden om te helpen met de werk week valt zeker niet tegen.

Sommige dingen zie je misschien niet zoals bv. Nieuwe spoelknoppen urinoirs, nieuwe modem wifi, nieuw pinapparaat, lijnen buitenbanen vernieuwd, banners (foto’s) voorzijde hal opgehangen zou moeten opvallen maar duurde toch even haha, vriezer in werkkast geplaatst, filters ventilatie vervangen, nieuw spotje alarm deur),Nieuwe klokken 3 stuks, en natuurlijk worden wekelijks de banen gladgetrokken en gesproeid, ik zal nog wel het een en ander vergeten maar we zijn dan ook zo’n dikke 40 maandag ochtenden aanwezig en ik ben ook op leeftijd al ben ik in de ogen van de meeste leden een jonkie. 

En als we iemand zijn expertise nodig hebben dan hoeven we maar te bellen zoals laatste even 2 steunen ombuigen of, Staalplaat op gasfornuis belangeloos door een lid gemaakt
Ook de ideeën van leden om geld te genereren bv. Sponseren van bordjes buitenbanen heel succes vol hij moet er nog 8 bij mij weten een unieke kans wees er snel bij op is op info daarover bij bestuur.

Jullie kunnen je nog opgeven voor de werkweek peterdejong7@upcmail.nl of WhatsApp 0615529226 de werkweek is van 17 -21 april. 

Groetjes Peter de Jong.

Van de kantine commissie

Verslag clinic en kantinecommissie 2022

In 2022 hebben we een nieuwe vaatwasser, een extra vriezer  en een inductiekookplaat aangeschaft.
Een hele investering maar alles is op een gegeven moment aan vervanging toe.

Waren we bang dat de clinics wat minder zouden worden na Corona, niets was minder waar.
In 36 clinics hebben we ruim 1000 gasten mogen ontvangen! Dit aantal hadden we ook in 2019 voor Corona. 36 clinics betekent 36x vrijwilligers inschakelen op de baan en in de kantine. Dat is best een hele klus maar we hebben het weer geklaard met zijn allen!
Will Mann is de gelederen komen versterken in de commissie. Helaas kwam zij ten val en kampt tot op dit moment met de gevolgen daarvan. Toch, waar zij kan, helpt ze met clinics en toernooien.

Na de jaarvergadering in 2022 hebben we de prijzen met €0.25 verhoogd. Helaas zijn de prijzen van de inkoop, zeker die van de patat, olie en mayonaise ongelooflijk gestegen dus hebben we een zakje patat toch weer wat verhoogd. Verder doen Maarten, Co, Richard, Agaath en ondergetekende ons best om zo goedkoop mogelijk in te slaan zodat we de prijzen zo lang mogelijk op dit niveau kunnen houden maar garanderen kunnen we niets.

De kantinecommissie

Kantine Diensten

DatumDagVanWeekNaamActiviteit
14-Mar-23DinsdagKlaas Meijn
16-Mar-23DonderdagJoke Duim
21-Mar-23DinsdagThea Strijbis
23-Mar-23DonderdagJan Willem Kostelijk
28-Mar-23DinsdagKees Molenaar
30-Mar-23DonderdagRichard de Jong
04-Apr-23DinsdagThomas Buiter
06-Apr-23DonderdagPeter de JongEurotoernooi
11-Apr-23DinsdagAnnemarie Bruin
13-Apr-23DonderdagPiet Berkhout
18-Apr-23DinsdagKlaas Meijn
20-Apr-23DonderdagMaarten Beneker
25-Apr-23DinsdagJoke Duim
27-Apr-23DonderdagNiemandla fête pétanque
02-May-23DinsdagJan Willem Kostelijk
04-May-23DonderdagRichard de JongEurotoernooi
09-May-23DinsdagThea Strijbis
11-May-23DonderdagMart Kuiper
16-May-23DinsdagAnnemiek Buiter
18-May-23DonderdagPiet Berkhout
23-May-23DinsdagAnnemarie Bruin
25-May-23DonderdagKlaas Meijn
30-May-23DinsdagKees Molenaar
01-Jun-23DonderdagMona UrsemEurotoernooi
 

Verjaardagen

2023
JanuariMeiSeptember
naamDagnaamDagnaamDag
Corry Blom3Fred Dijkstra8Mary Peperkoorn3
Mona Ursem3José Hermans8Martien Schouten6
Jopie Bres16Kees de Vries9Nel de Waal-Rosier10
Sandra Vrijhoef21Harrie Peijnenburg10Ineke de Vries11
Mad van Leeuwen23Anneke Wiedijk13Anita Touw-Grotjohan18
Maarten Beneker24Rien Moerland16Annet Ursem23
Peter Stoop30Ria Bijvoet18Anita Moerland27
Engelien Borst19
FebruariJoke Bestevaar28Oktober
naamDagnaamDag
Kathy Groen4JuniCees Mienes3
Dick Beemsterboer8naamDagWill Mann9
Hans Zijlstra8Annemiek Buiter3Co Ursem13
Peter Rozenhart13Diana Kardijk4Peter Westgeest14
Wilma Rijper16Thea Strijbis10Erik van der Sluys22
Agaath Jol27Kees Pannekeet12Jan Willem Kostelijk26
Willem Butter14Eugène Farez27
MaartKarin Vrijer18Marja Stins29
naamDagDick Leenstra19Piet Berkhout30
Piet Zuurbier1Mieke Buis20André Tijm30
Thea Jonker6Gery de Jong20
Peter Spaans7Elly Tijm22November
Jan Vriend7Sandra de Waal26naamDag
Joop Bakker13Jos van der Lee29Jos Groen1
Gerard de Waal20Erik Urban?Ria van der Gragt4
Peter Oudhuis24Rita Berkhout7
Arie Rustenburg25JuliPeter Entes13
Stoffer Korringa28naamDagFrank Duijn15
Peter de Jong1Bert Schuller16
AprilGerda Zuurbier15Cathy Thielsch16
naamDagJos Bunel31Jan Wiedijk16
Theo Vleugel1Henriëtte van Herk31Cees Molenaar17
Joop Kuiper9Ans van der Heijden23
Piet Strijbis12AugustusIlse Duijn25
Giel van Baaijen14naamDagJan Sieverts26
Thomas Buiter17Jaap Mann4Simon Vos26
Ans Severijnse20Piet Oudejans15Ria Korringa27
Daniël Conijn26Richard de Jong17
Mart Kuiper26Adrie Beemsterboer23December
Klaas Meijn28Ruud Ranzijn23naamDag
Joop Bakker30Sam Volkers29Janny Boerhoop1
Wieb Duim30Annemarie Bruin31Marion Smit3
Kees Vrijer4
René van de Hulst7
Rinus Jol14
José Stoop20
Joke Duim21
Willy Rustenburg25
Ronald van Twuijver31

Klaverjassen

Beste L.M.I. leden,

Vanaf vrijdag 21 oktober gaan onder leiding van Jopie en Sam de klaverjasdrives weer van start.
In totaal worden deze zes keer georganiseerd.
De laatste datum is 17 maart. Het zou heel mooi zijn als  minimaal 20 teams zich zouden opgeven, dan wordt er op tien tafels gespeeld.

Opgeven kan op de inschrijflijst in de sportkantine, bij Sam en Jopie telefoonnummer 0226-312151 en bij rfl.dejong@quicknet.nl.

Op de bijgesloten flyer kunnen jullie meer informatie lezen.

Tot vrijdag 17 maart. 

Groetjes Jopie en Sam

SPONSORING BUITENBANEN

Beste L.M.I. leden,

Allereerst wil ik iedereen bedanken die een baan sponsort door middel van een naamplaatje. Er zijn buiten al 24 banen gesponsord dat is een mooi aantal.

De 16 binnenbanen worden ook al veel jaren gesponsord door onze leden.
Hoe mooi zou het zijn als we de overige 8 buitenbanen vóór het buitenseizoen begint ook van sponsoren kunnen voorzien.
De kosten zijn eenmalig € 50,00. En daarna € 25,00 per jaar waar de club weer mooie dingen van kan doen.
Contactpersoon: Wieb Duim, telefoonnr.: 0226-314819 of mij aanspreken kan natuurlijk ook.
Groetjes Wieb

Tokkenmiddag

Dames en heren,

Elke derde vrijdagmiddag van de maand gaan we een tokkenmiddag organiseren.
Tijd: van 13.30 – 17.30 uur.

Het lijkt ons heel gezellig en leuk, het spelletje is voor iedereen te doen. Tokkenborden en spelregels zijn aanwezig.

Inschrijfgeld is € 3,–, inclusief een kop koffie of thee.
We willen met minimaal 16 personen beginnen.
Voor de enthousiastelingen kunnen we het uitbreiden naar twee keer per maand.

Bij genoeg belangstelling starten we op vrijdag 21 april – aan het einde van de KLUSSENWEEK!

Cäthy heeft er zin in!

Aanmelden kan bij  Cäthy, Joke of op de aanmeldlijst in de kantine

Van de leden

Hier kunt u uw bijdrage leveren, inleveren bij Frank, Joke, Richard of Joop.

__________________________________________

Om algemene LMI foto’s en filmpjes te bekijken; klik hier.