Bouletin April 2022

Financiële evaluatie 2021 ( januari 2022)

(Klik hier voor de Word-versie)

De jaarrekening van 2021 is weer samengesteld en we kunnen letterlijk de balans opmaken:

Ons eigen vermogen is toegenomen door 3 factoren:

 1. Doordat we de WOZ waarde als boekwaarde hebben opgenomen is de toename € 574.000 – 366.561 = 207.439 Dit is een reeël beeld van de markt waarde. (zeker gezien de toekomstplannen van de gemeente)
 2. Wij hebben net als vorig jaar vanwege inkomstendaling ten gevolge van corona weer subsidies € 8361,=. gekregen Ook de stichting LiefLangedijk heeft € 1000,= bijgedragen aan onze investeringen.
 3. Ondanks dat we niet veel tijd hebben gehad om te spelen hebben we nog een klein positief resultaat bereikt, net geen € 3000,=

Het grootste deel van de inkomsten komt uit de kantine, clinics en contributie Door de corona houden de inkomsten uit de kantine en clinics gelijke tred als het jaar 2020, maar zijn beduidend minder dan die van het jaar 2019. De contributie is iets minder dan vorig jaar.  De overige inkomsten uit sponsorborden, naambordjes, grote club actie en niet te vergeten de spontane coronadonaties van leden, zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Voor het 4e kwartaal is er weer subsidie aangevraagd, wanneer dit goedgekeurd wordt kunnen we weer ruim € 3000,= tegemoet zien. (hiervan hebben we al 80% ontvangen)We voldoen aan alle eisen!

Wat de uitgaven betreft hebben we dit jaar ondanks de corona behoorlijk uitgepakt:

 • We hebben een lening van één van onze leden afgelost.
 • We hebben onderhoud laten plegen aan de verwarmingsketels.
 • De regeltechniek van de ketels en luchtcirculatie is na 15 jaar aangepast aan de eisen van deze tijd. Deze post is ca € 9000.= .
 • De versleten rolluiken van de kantine deur zijn vervangen.
 • We hebben de vriescel uitgeschakeld en een vrieskist aangeschaft.
 • Een aantal barkrukken zijn gerenoveerd en een aantal aangeschaft.
 • We hebben een taxatie laten uitvoeren omdat de verzekering de herbouwwaarde te hoog inschatte. De verzekering heeft de maandelijkse premie drastisch verlaagd.
 • eHerkenning tbv de belastingdienst

Ondanks de maatregelen van bovenaf ben ik toch optimistisch gestemd. Wanneer we vanaf nu (jan 2022) buiten de contributie geen inkomsten uit de kantine/clinics zouden hebben, dan is in september het geld op. (april 2022 wordt dat juni 2023) Ik heb daarbij rekening gehouden met een verdubbeling van de energie kosten. Binnen dit termijn zal toch wel iets positiefs gebeuren! ( de inkomsten nemen weer toe per maand)

Vooralsnog hebben we geen grote investeringen in het verschiet. We houden de vinger aan de pols.

Uw penningmeester groet U!