Bouletin Maart 2022

Van de voorzitter

Beste Leden,

Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt vallen en we ons begeven tussen de voorjaarsstormen in, is dit voor mij een mooi moment om even vooruit te kijken naar de toekomst van onze vereniging.

Zoals jullie hebben kunnen zien is onze website volledig vernieuwd. Wij zullen er voor zorgen dat u op deze site op de hoogte kunt blijven van uitslagen en alle gebeurtenissen die er bij L.M.I. plaats vinden. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf nieuwtjes, weetjes of misschien wel een boule beleving wilt delen op dit platform, eventueel met foto’s. Dank aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Het bestuur heeft in overleg met de trainingscommissie besloten middels het houden van een enquête een overzicht te kunnen krijgen met welke ambitie of instelling onze leden hun jeu de boulesspel(sport) willen beleven. Met deze uitslagen hopen wij leden die competities of toernooien willen gaan spelen, de gelegenheid te bieden om  door het volgen van deze trainingen, met meer succes aan deze gelegenheden deel te kunnen nemen. Als vereniging heeft L.M.I. ook de ambitie om  op sportief gebied zo goed mogelijk te presteren !!   
Afgelopen periode heeft de donderdagavond behoorlijk ter discussie gestaan om op welke manier er deze avond gespeeld zal worden. Zoals u weet, wordt er op de dinsdagavonden door iedereen die komt spelen, een boule in de zak   geplaatst, zodat het altijd een verrassing is met wie en tegen wie je deze avond gaat spelen. Wij hebben dit ook op enkele donderdagavonden uitgeprobeerd wat echter tot felle discussies heeft geleid. Omdat er één donderdag in de maand een euro toernooi wordt gehouden kiest het bestuur er voor om op de overige drie donderdagen een ieder een vrije keuze van spelen te geven. Belangrijke stelregel deze avond is , dat er absoluut géén leden eenzaam aan de kant mogen blijven staan!! WIJ WILLEN EEN VERENIGING ZIJN WAAR RESPECT VOOR EEN IEDER HOOG IN HET VAANDEL STAAT !!

In de tweede week van februari is voor het eerst in 2022 het succesvolle midweektoernooi weer gehouden. Nog niet, mede door de corona pandemie, met volledige bezetting, maar toch weer zéér geslaagd. Nu het er op dit moment uitziet dat wij ons weer vrijer kunnen bewegen, hoopt een ieder dat het volgende toernooi weer met volledige bezetting kan worden gehouden.   

In een eerder bericht heb ik   melding gemaakt dat wij bij L.M.I. de leden de gelegenheid willen bieden om bij onze vereniging een gezellige vrijdagmiddag te organiseren. Wij hebben gemerkt dat velen van ons, mede door de coronapandemie, behoorlijk in een isolement hebben gezeten. Nu de vooruitzichten een stuk positiever zijn geworden, willen wij naast het gooien van een boule balletje u de gelegenheid bieden om een spelletje te komen kaarten, kezen , tokken , darten of sjoelen of gewoon onder het genot van een drankje een praatje te komen maken bij onze gezellige vereniging.
Zegt het voort !!   Bij voldoende belangstelling kunnen we dit opstarten.

Thomas Buiter,
Voorzitter

________________________________________________________________________________

Beste leden,

Na een toch wel emotionele tijd achter de rug te hebben, zijn we enkele weken op vakantie geweest naar Gambia om daar de batterij weer eens goed op te laden. Dat de wereld klein kan zijn bleek wel weer uit het feit dat wij daar niet de enige Dijk en Waarders (moet nog wel even wennen) waren. 

Naast het spelen van jeu de boules heb ik daar met wisselend succes mijn andere hobby zeevissen kunnen uitoefenen, samen met, hoe is het mogelijk op achtduizend kilometer afstand een ander lid van onze vereniging die ook begiftigd is met dezelfde hobby en ook daar aanwezig was !!

Inmiddels lijkt het coronavirus toch wel op zijn retour al blijft voorzichtigheid uiteraard geboden !! De afgelopen twee jaar is het door dit aanwezige virus niet mogelijk geweest om een ledenvergadering te plannen, daarom  heeft het bestuur besloten op 10 mei a.s. om 19.30 een algemene ledenvergadering te houden. We hebben u de afgelopen periode ondanks dit virus via de bouletin, mail en nieuwe website zoveel mogelijk was op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten en ontwikkelingen bij onze vereniging.
Ook de samenstelling van het huidige bestuur zal op deze avond een punt van aandacht worden omdat er de afgelopen periode enkele mutaties hebben plaats gevonden.  Komt allen !!

Thomas Buiter,
Voorzitter

Van de voorzitter

Beste Leden,

Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt vallen en we ons begeven tussen de voorjaarsstormen in, is dit voor mij een mooi moment om even vooruit te kijken naar de toekomst van onze vereniging.

Zoals jullie hebben kunnen zien is onze website volledig vernieuwd. Wij zullen er voor zorgen dat u op deze site op de hoogte kunt blijven van uitslagen en alle gebeurtenissen die er bij L.M.I. plaats vinden. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf nieuwtjes, weetjes of misschien wel een boule beleving wilt delen op dit platform, eventueel met foto’s. Dank aan iedereen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Het bestuur heeft in overleg met de trainingscommissie besloten middels het houden van een enquête een overzicht te kunnen krijgen met welke ambitie of instelling onze leden hun jeu de boulesspel(sport) willen beleven. Met deze uitslagen hopen wij leden die competities of toernooien willen gaan spelen, de gelegenheid te bieden om  door het volgen van deze trainingen, met meer succes aan deze gelegenheden deel te kunnen nemen. Als vereniging heeft L.M.I. ook de ambitie om  op sportief gebied zo goed mogelijk te presteren !!   
Afgelopen periode heeft de donderdagavond behoorlijk ter discussie gestaan om op welke manier er deze avond gespeeld zal worden. Zoals u weet, wordt er op de dinsdagavonden door iedereen die komt spelen, een boule in de zak   geplaatst, zodat het altijd een verrassing is met wie en tegen wie je deze avond gaat spelen. Wij hebben dit ook op enkele donderdagavonden uitgeprobeerd wat echter tot felle discussies heeft geleid. Omdat er één donderdag in de maand een euro toernooi wordt gehouden kiest het bestuur er voor om op de overige drie donderdagen een ieder een vrije keuze van spelen te geven. Belangrijke stelregel deze avond is , dat er absoluut géén leden eenzaam aan de kant mogen blijven staan!! WIJ WILLEN EEN VERENIGING ZIJN WAAR RESPECT VOOR EEN IEDER HOOG IN HET VAANDEL STAAT !!

In de tweede week van februari is voor het eerst in 2022 het succesvolle midweektoernooi weer gehouden. Nog niet, mede door de corona pandemie, met volledige bezetting, maar toch weer zéér geslaagd. Nu het er op dit moment uitziet dat wij ons weer vrijer kunnen bewegen, hoopt een ieder dat het volgende toernooi weer met volledige bezetting kan worden gehouden.   

In een eerder bericht heb ik   melding gemaakt dat wij bij L.M.I. de leden de gelegenheid willen bieden om bij onze vereniging een gezellige vrijdagmiddag te organiseren. Wij hebben gemerkt dat velen van ons, mede door de coronapandemie, behoorlijk in een isolement hebben gezeten. Nu de vooruitzichten een stuk positiever zijn geworden, willen wij naast het gooien van een boule balletje u de gelegenheid bieden om een spelletje te komen kaarten, kezen , tokken , darten of sjoelen of gewoon onder het genot van een drankje een praatje te komen maken bij onze gezellige vereniging. Zegt het voort !!   Bij voldoende belangstelling kunnen we dit opstarten.

Thomas Buiter,
Voorzitter

Beste leden,

Na een toch wel emotionele tijd achter de rug te hebben, zijn we enkele weken op vakantie geweest naar Gambia om daar de batterij weer eens goed op te laden. Dat de wereld klein kan zijn bleek wel weer uit het feit dat wij daar niet de enige Dijk en Waarders (moet nog wel even wennen) waren. 

Naast het spelen van jeu de boules heb ik daar met wisselend succes mijn andere hobby zeevissen kunnen uitoefenen, samen met, hoe is het mogelijk op achtduizend kilometer afstand een ander lid van onze vereniging die ook begiftigd is met dezelfde hobby en ook daar aanwezig was !!

Inmiddels lijkt het coronavirus toch wel op zijn retour al blijft voorzichtigheid uiteraard geboden !! De afgelopen twee jaar is het door dit aanwezige virus niet mogelijk geweest om een ledenvergadering te plannen, daarom  heeft het bestuur besloten op 10 mei a.s. om 19.30 een algemene ledenvergadering te houden. We hebben u de afgelopen periode ondanks dit virus via de bouletin, mail en nieuwe website zoveel mogelijk was op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten en ontwikkelingen bij onze vereniging. Ook de samenstelling van het huidige bestuur zal op deze avond een punt van aandacht worden omdat er de afgelopen periode enkele mutaties hebben plaats gevonden.  Komt allen !!

Thomas Buiter,
Voorzitter

Van de Secretaris

Het bestuur heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de gemeente (Mw. Zeedijk) betreffende de invulling van het gebied “Oostrand”, waar LMI gevestigd is. Deze kant van het dorp is namelijk in zicht als mogelijke woningbouwlocatie. Mw. Zeedijk heeft ons verzekerd dat alle mogelijkheden nog openliggen. De bedoeling is een combinatie van wonen, recreëren, sporten te realiseren.

Het bestuur zal de ontwikkelingen goed in de gaten houden en zijn best doen ons complex op deze locatie te behouden.

Met vriendelijke groet,
Joke Duim

Van de Wedstrijdsecretaris

In de maand mei hebben we op de 14de de clubkampioenschappen tripletten en op de 28ste doubletten. De ervaring is, dat het merendeel van de leden daaraan niet meedoen,  omdat ze van mening zijn, dat ze daar kwalitatief niets te zoeken hebben. Volkomen onterecht. Het is in de eerste plaats een verenigingsgebeuren, waar ieder lid zich thuis moet voelen. Daarom wil ik op deze dagen een wedstrijdsysteem kiezen, waarin na twee of drie voorronden poules worden gemaakt. Het aantal poules is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. En net zoals bij de midweektoernooien zijn er in alle poules prijzen. Zo kunnen de teams naar de vorm van de dag op hun niveau er een geslaagde dag van maken. Dus niet verstoppen, maar komen.

Verder zijn er in mei nog drie andere toernooien, te weten de American Petanque op 8 mei, het Midweektoernooi op 11 mei en het Satétoernooi op 22 mei.

Districtcompetities okt 2022 – sept 2023DagDataUiterste inschrijfdatum
WCD 2022 Doublette
1e competitedagZondag23-10-2022Zaterdag 24-9-2022
2e competitedagZondag13-11-2022
3e competitedagZondag27-11-2022
ReserveZondag18-12-2022
WCD 2023 Triplette
1e competitedagZondag8-1-2023Vrijdag 9-12-2022
2e competitedagZondag22-1-2023
3e competitedagZondag19-2-2023
ReserveZondag5-3-2023
ZCD 2023 Doublette
1e competitedagZondag19-3-2023Maandag 20-2-2023
2e competitedagZondag2-4-2023
3e competitedagZondag30-4-2023
ReserveZondag14-5-2023
ZCT 2023 Triplette
1e competitedagZondag4-6-2023Maandag 1-5-2023
2e competitedagZondag18-6-2023
3e competitedagZondag25-6-2023
ReserveZondag2-7-2023
Districskampioenschap Tête a Tête 2023
HerenZondag7-5-2023Zondag 23-4-2023
DamesZondag7-5-2023Zondag 23-4-2023
Zomer Avond Club Ontmoeting 2023 (ZACO)
Start CompetitieDinsdag9-5-2023Zaterdag 15-4-2023
FinaleavondVrijdag29-9-2023

Hierboven staan de Districtscompetities van okt. 2022 tot sept. 2023 afgebeeld. Daarin blinken wij uit door afwezigheid. Alleen in de wintercompetitie tripletten doen drie teams mee. Ik wil jullie vragen daar eens over na te denken en als er ingeschreven kan worden, dat er dan iets meer animo is.

_____________________________________________________________

Klik hier voor de Uitslagen American Petanque 10 april 2022

Klik hier voor de Uitslagen Midweektoernooi 13 april 2022

Van de Kantinecommissie

Hoi allemaal

Gelukkig draait de club weer lekker. De clinics en toernooien zijn weer in volle gang. Gezellig maar daar is ook een probleem.

Ook de leden van de kantinecommissie willen graag meedoen met toernooien maar door gebrek aan vrijwilligers komt dat er vaak niet van. Er is een lijst met vrijwilligers maar die is sterk verouderd dus willen we die graag updaten.
Hoe meer mensen dit wel eens willen doen hoe minder vaak je aan de beurt bent.
Ook bij de clinics willen we wat meer vrijwilligers. 
Een clinic duurt maximaal 6 uur maar je bent een uur van te voren aanwezig om de boel klaar te zetten en ongeveer een uur na afloop om weer op te ruimen. Totaal ben je dan dus zo’n 8 uur in touw. En dat is best lang voor iedereen. Ons idee is dus om die “lange en drukke”clinics in 2 delen te gaan doen. Dat is voor iedereen makkelijker vol te houden.

Wil je ons helpen geef je dan even op via mijn mail of telefoonnummer; 0622598396

Het Midweektoernooi is altijd gezellig en druk bezocht. Het rooster wat Ria maakt werkt naar ons idee vrij goed. Toch komt er hier en daar wat commentaar op dus als jullie een beter idee hebben horen wij dat graag.  We proberen echt zo eerlijk mogelijk in te delen en houden best rekening met mensen voor wie het echt te bezwaarlijk is maar dat uurtje tussen 9 en 10 is heel lang te doen als je ook een hele dag kunt spelen! 
Gaat het echt niet meer geef dat dan even aan ons door! 

We moeten met zijn allen onze club draaiende houden en vele handen maken licht werk!

Er zijn nog een paar toernooien waar de kantine nog niet bemand/ bevrouwd is.
14 mei :  clubkampioenschap Tripletten
28 mei : clubkampioenschap Doubletten

Wil je een van deze dag wel even een paar uur kantinedienst draaien geef je dan even op bij bovengenoemd telefoonnummer of email.

Alvast dank!
De kantinecommissie

Overzicht Kantinediensten

DatumDag van de weekNaamEvenement
03/29/2022DinsdagThomas Buiter
03/31/2022DonderdagKlaas Meijn
04/05/2022DinsdagAgaath JolEurotoernooi?
04/07/2022DonderdagMart Kuiper
04/12/2022DinsdagAnnemarie Bruin
04/14/2022DonderdagPeter de Jong
04/19/2022DinsdagThea Strijbis
04/21/2022DonderdagPiet Berkhout
04/26/2022DinsdagJan Willem Kostelijk
04/28/2022DonderdagAns Severijnse
05/03/2022DinsdagKees Molenaar
05/05/2022DonderdagRichard de JongEurotoernooi?
05/10/2022DinsdagAnnemarie Bruin
05/12/2022DonderdagJoke Duim
05/17/2022DinsdagPeter de Jong
05/19/2022DonderdagMart Kuiper
05/24/2022DinsdagThomas Buiter
05/26/2022DonderdagNiemandHemelvaartsdag
05/31/2022DinsdagKlaas Meijn
06/02/2022DonderdagMona UrsemEurotoernooi?
06/07/2022DinsdagThea Strijbis
06/09/2022DonderdagPiet Berkhout
06/14/2022DinsdagAnnemarie Bruin
06/16/2022DonderdagAns Severijnse
06/21/2022DinsdagJan Willem Kostelijk
06/23/2022DonderdagRichard de Jong
06/28/2022DinsdagKees Molenaar

Verjaardagen en nieuwe leden

VerjaardagenNieuwe leden
Maart
Piet Zuurbier1maartPeter Stoop01-02-2022
Thea Jonker6maart
Peter Spaans7maart
Jan Vriend7maart
Joop Bakker13maart
Peter Oudhuis24maart
Arie Rustenburg25maart
Charles van Maris27maart
Stoffer Korringa28maart
April
Theo Vleugel1aprilMary Peperkoorn01-04-2022
Joop Kuiper9aprilJosé Hermans01-04-2022
Piet Strijbis12april
Giel van Baaijen14april
Thomas Buiter17april
Ans Severijnse20april
Daniël Conijn26april
Mart Kuiper26april
Klaas Meijn28april
Joop Bakker30april
Wieb Duim30april
Mei
Fred Dijkstra8mei
José Hermans8mei
Kees de Vries9mei
Harrie Peijnenburg10mei
Anneke Wiedijk13mei
Ria Bijvoet18mei
Engelien Borst19mei
Cor Modder19mei

Van de Leden

Hier kunt u uw bijdrage leveren, inleveren bij Frank, Joke, Richard of Joop.